Skip to content

TWS Benelux beseft dat de uitstoot van CO2 tijdens de dagelijkse zakelijke activiteiten onvermijdelijk is, maar dat er tevens een verantwoording ligt om deze uitstoot zo veel mogelijk te reduceren.

TWS hecht grote waarde aan het continue verbeteren aangaande duurzaamheid en reductie van de CO2 uitstoot. Hiertoe hebben we een portfolio opgesteld met daarin de CO2 footprint van het basisjaar 2021 en een inventarisatie van de reductiemogelijkheden. Alle stroom die in de panden van TWS wordt gebruikt is groene stroom, opgewekt door Nederlandse zonnepanelen.

Ook is TWS leverancier van vulgraadsensoren met bijbehorende software voor boven- en ondergrondse afvalcontainers die elk uur de hoeveelheid afval in de container meten. Op basis van deze gegevens wordt de vulgraad vastgesteld en kan worden voorspeld wanneer de container vol zal zijn. Deze data worden gebruikt om een dynamische route te creëren, waarbij rekening wordt gehouden met diverse, per klant instelbare, parameters. De dynamische route wordt op een tablet in het inzamelvoertuig afgespeeld en wordt ondersteund met routenavigatie. De chauffeur heeft de mogelijkheid om afwijkingen (al dan niet met foto’s) in te geven. Op deze manier kan bij de afvalinzameling de CO2-emissie tot een minimum worden gereduceerd.

TWS is sinds 8 augustus gecertificeerd op basis van de CO2-prestatieladder niveau 3 van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, voor meer informatie, kijk op de website www.SKAO.nl).

Evaluatie over 2023

We hebben het eerste jaar van onze CO2 certificering bijna achter de rug en een mooi moment om de balans van dat eerste jaar eens op te maken.
Op 8 en 9 april 2024 zal bovendien ook de eerste controle audit betreffende onze CO2 Prestatieladder certificering plaatsvinden.

De door ons gerealiseerde cijfers zijn bekend en uitgewerkt. Over de totale uitstoot is er een kleine stijging van 3% ten opzichte van 2022.
Dit is met name te verklaren door een sterke groei van onze servicewerkzaamheden op locatie wat resulteert in een stijging in het dieselverbruik van onze service voertuigen.
Het dieselverbruik is daardoor vorig jaar met 30% toegenomen, echter het benzineverbruik is bijna gehalveerd, mede door de afstoot van 1 van de zakelijke personenauto’s.

Ook ons gasverbruik is wederom flink gedaald. Er is goed te zien dat op onze locatie in Roosendaal bewust wordt omgegaan met het gebruik van de kachel, hetgeen geresulteerd heeft in een daling van het gasverbruik van maar liefst 38%!
In totaal is er sinds 2018 al 75% bespaard op het gasverbruik. Werd er in 2018 nog 6.784 nM3 gas verbruikt, in 2023 was dit nog slechts 1.729 nM3 .

Aangezien we in Roosendaal uitsluitend gebruik maken van groene stroom uit Nederland, is onze carbon footprint op het gebied van elektriciteitsverbruik 0.
Tevens is er vorig jaar flink minder zakelijk gereisd wat heeft geresulteerd in een daling van 53% op de zakelijke reizen.

We zijn trots op wat we hebben bereikt, maar we erkennen ook dat er nog veel werk te doen is.
Tevens hebben we de nodige groei ambities, maar het streven blijft om het verbruik per FTE niet te laten groeien en waar mogelijk verder te laten dalen.
Als organisatie blijven we ons daarom inzetten voor het verminderen van onze ecologische voetafdruk, het bevorderen van duurzaamheid in al onze activiteiten en het bijdragen aan een gezondere planeet voor toekomstige generaties.

Samen kunnen we een positieve impact hebben en een verschil maken voor het milieu en de samenleving!

Voor de resultaten in detail zie https://totalwastesystems.nl/emissie-inventaris/

Back To Top