Ga naar hoofdinhoud

TWS Benelux beseft dat de uitstoot van CO2 tijdens de dagelijkse zakelijke activiteiten onvermijdelijk is, maar dat er tevens een verantwoording ligt om deze uitstoot zo veel mogelijk te reduceren.

TWS hecht grote waarde aan het continue verbeteren aangaande duurzaamheid en reductie van de CO2 uitstoot. Hiertoe hebben we een portfolio opgesteld met daarin de CO2 footprint van het basisjaar 2021 en een inventarisatie van de reductiemogelijkheden. Alle stroom die in de panden van TWS wordt gebruikt is groene stroom, opgewekt door Nederlandse zonnepanelen.

Ook is TWS leverancier van vulgraadsensoren met bijbehorende software voor boven- en ondergrondse afvalcontainers die elk uur de hoeveelheid afval in de container meten. Op basis van deze gegevens wordt de vulgraad vastgesteld en kan worden voorspeld wanneer de container vol zal zijn. Deze data worden gebruikt om een dynamische route te creëren, waarbij rekening wordt gehouden met diverse, per klant instelbare, parameters. De dynamische route wordt op een tablet in het inzamelvoertuig afgespeeld en wordt ondersteund met routenavigatie. De chauffeur heeft de mogelijkheid om afwijkingen (al dan niet met foto’s) in te geven. Op deze manier kan bij de afvalinzameling de CO2-emissie tot een minimum worden gereduceerd.

TWS is sinds 8 augustus gecertificeerd op basis van de CO2-prestatieladder niveau 3 van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, voor meer informatie, kijk op de website www.SKAO.nl).

Back To Top