Skip to content

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Total Waste Systems B.V. en Total Waste Systems Belgium Bvba (hierna te noemen TWS) geleverde producten en/of diensten. TWS, gevestigd aan de Wijnkorenstraat 7, 4706 PM Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

TWS kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van TWS en/of omdat u zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van TWS verstrekt. TWS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mail adres
  • Uw IP-adres

Waarom TWS gegevens nodig heeft

TWS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) u te kunnen benaderen.

Daarnaast kan TWS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang TWS gegevens bewaart

TWS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

TWS verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van TWS worden de algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TWS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

TWS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website van TWS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Total Waste Systems B.V. heeft hier geen invloed op.

TWS geeft Google geen toestemming om via TWS verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:

Info@totalwastesystems.nl

of een bericht per post via:

TWS

Wijnkorenstraat 7

4706 PM Roosendaal

Back To Top