Skip to content

Enevo vulgraadsysteem in parken en buitengebied van Leeuwarden

In de Friese hoofdstad Leeuwarden staan 1701 openbare vuilnisbakken. In drie stadsparken en in een deel van het buitengebied zijn deze bakken inmiddels voorzien van het draadloze Enevo vulgraadsysteem van TWS (Total Waste Systems). Met sensoren meet en voorspelt Enevo wanneer de afvalbakken vol raken en meldt het systeem dit automatisch via een internetverbinding. Naast het voorkomen van zwerfafval en het krijgen van meer inzicht verwacht toezichthouder Jannie Post van de gemeente Leeuwarden besparingen te realiseren op het gebied van onder meer logistiek, efficiency, kosten en CO2-uitstoot. ‘Op basis van onze eerste ervaringen weten we bovendien steeds beter op welke plekken we Enevo het beste kunnen inzetten.’

‘In het Rengerpark, het Westerpark en de Prinsentuin werden in eerste instantie 44 afvalbakken voorzien van het Enevo-systeem. ‘Het werkt uitstekend’, aldus Post. ‘Alleen is de Prinsentuin gelegen in het stadscentrum, waar we sowieso al dagelijks de afvalbakken legen. Achteraf gezien hadden we daar Enevo niet hoeven plaatsen. Want Enevo biedt juist toegevoegde waarde daar waar je optimalisering van je rittenschema wilt en kunt behalen. Op basis van die eerste ervaring hebben we in goed overleg met TWS besloten om een deel van de Enevo-systemen van de Prinsentuin te verplaatsen naar het buitengebied. We hebben daar bovendien nog meer afvalbakken van een Enevo-systeem voorzien. De gemeente Leeuwarden bestaat immers uit flink wat groene gebieden en kleine omliggende dorpskernen. Juist daar verwachten we goede logistieke efficiencyslagen te kunnen maken bij het inzamelen van afval.’

Meer inzicht, minder ritten

De gemeente Leeuwarden heeft de afvalinzameling uitbesteed aan Omrin. ‘Zelf krijgen wij via de Enevo-applicatie online monitoring en rapportages inzicht in onder meer historische gegevens en voorspellende data’, legt Post uit. ‘TWS heeft het Enevo-systeem met de juiste autorisaties ook inzichtelijk gemaakt voor Omrin. Daar krijgen ze straks automatisch alle volmeldingen binnen en worden ze geacht hun routes in het buitengebied te rijden op basis van de ‘rode stippen’ – de bijna volle of volle bakken – die het systeem automatisch aangeeft. Hiermee worden door het Enevo-systeem onnodige ritten voorkomen en daarmee wordt onder meer op personele inzet, brandstof en dus kosten en CO2-uitstoot bespaard.’

Optimalisatie bij pieken en dalen

In het Rengerpark, het Westerpark en het buitengebied gaat Enevo volgens Post voor echte optimalisatie zorgen. Post daarover: ‘Juist omdat er in de hoeveelheid afval die er in de bakken door het publiek worden achtergelaten nogal wat pieken en dalen zitten. Zo hebben we op deze plekken een groot verschil tussen de verschillende seizoenen. In de zomer trekken veel mensen naar de parken en het buitengebied en wordt er veel afval achtergelaten. Je kunt je voorstellen dat dat in de winter een stuk minder is. Automatische ritoptimalisatie maakt dat er voortaan geen afvalwagens onnodig naar bakken gaan die nog lang niet vol zitten.’

Zelfpersende Bigbelly’s in recreatiegebieden

De gemeente Leeuwarden gaat mede op basis van de uitwisseling van kennis en ervaring met TWS in recreatieparken de volgende stap zetten. ‘Daar staan nu nog 100 liter afvalbakken en hebben we op mooie, zonnige dagen ook te maken met flinke pieken. Die bakken raken snel vol met als gevolg dat er veel afval wordt ‘bijgezet’. Vogels pikken de daar door dagjesmensen achtergelaten zakken en verpakkingen open, waardoor er flink wat zwerfaval ontstaat. Om dat te voorkomen kiezen we hier voor de plaatsing van de zelfpersende Bigbelly afvalbakken. Daarin past tot wel vijf keer meer afval en gaan we ook het zojuist geschetste probleem oplossen.’

 Echte partners in innovatie

Post prijst tot slot de samenwerking met TWS. ‘Er wordt meegedacht en we gaan ook samen op in innovatie en uitwisseling van kennis en ervaring. We zijn echte partners die van elkaar kunnen leren. Wij in de toepassing van dit soort innovatieve systemen, TWS in de verdere optimalisatie en doorontwikkeling van de systemen zelf. Een mooi voorbeeld was een gesprek over de ideale plaatsing van de Enevo-vulgraadmeter in onze afvalbakken, met het oog op de wijze waarop onze bakken worden geleegd. TWS neemt dan een van onze bakken mee, gaat aan de slag met nieuwe bevestigingsbeugels en komt met een oplossing op maat. We plukken dus samen de vruchten van onze samenwerking.’

Back To Top