Skip to content

Gemeente Bergen op Zoom kiest voor pratende Bigbelly’s

In het centrum van Bergen op Zoom staan sinds een jaar 12 Bigbelly’s.

Deze Bigbelly’s zorgen ervoor dat de Gemeente geen klachten meer krijgt over overlopende prullenbakken. De capaciteit van de Bigbelly’s is 600 liter; ongeveer 8 x meer dan wat een standaard prullenbak aan capaciteit heeft en de Bigbelly staat in verbinding met internet waardoor ze een signaal krijgen wanneer de Bigbelly vol is.

Om het gebruik van de Bigbelly’s aantrekkelijk te maken zijn er geluidsmodules in geplaatst die gaan werken zodra de Bigbelly wordt geopend.

Er zijn 7 typetjes gemaakt. Lees er meer over in het artikel van NOS.

 

Interview radiozender pratende afvalbakken Bergen op Zoom:

 

La Municipalité de Bergen op Zoom choisit pour des Bigbellys parlantes

Depuis un an, on trouve 12 Bigbellys au centre de Bergen op Zoom.   Cette Bigbelly veille à ce que la municipalité ne reçoit plus de plaintes sur les corbeilles débordantes.

La capacité de la Bigbelly est 600 litres ; environ 8 fois plus que ce qu’une poubelle standard,  aussi la Bigbelly est connecté à l’internet, ce qui les rend d’obtenir un signal quand le Bigbelly est plein.

Pour faire l’utilisation d’une Bigbelly attrayant, on a créé des modules sonores qu’aller au travail une fois le Bigbelly est ouvert.  On a fait 7 types de musique.   En savoir plus, voir l’article de NOS.

 

Back To Top