Skip to content

Innovatieve technologie ‘voorspelt’ volle afvalcontainers

Sioux Technologies, Total Waste Systems en 21south (STA) starten een samenwerking met de gemeente Amsterdam om afval op een ‘dynamische’ wijze in te zamelen.  Met technologie gericht op vulgraadsensoren, voertuigtelematica, voorspellingsfunctionaliteiten, navigatiesystemen én personeel- en voertuigplanning wordt de afvalinzameling in Amsterdam steeds efficiënter en milieuvriendelijker uitgevoerd.

Innovatiepartnerschap
In januari 2020 heeft de gemeente aan Sioux, Total Waste Systems en 21south (STA) een Onderzoeks- en Ontwikkelopdracht verstrekt. De drie partners zorgen gezamenlijk voor een complete oplossing voor de afvalinzameling van de gemeente Amsterdam.
Sioux Technologies is een global technology partner die in dit project haar wiskundige competenties inzet om dit optimalisatievraagstuk op te pakken.
Total Waste Systems is leverancier van de betrouwbare vulgraadmeting van Enevo.
21south integreert met het platform 21QUBZ (ontwikkeld op basis van Mendix) alle onderdelen tot één integraal systeem voor de inzamelactiviteiten voor bedrijfs- en huishoudelijk afval.

Andere manier van inzamelen
Met dynamisch inzamelen verandert de manier van afval inzamelen. In plaats van op vaste dagen dezelfde containers, worden containers nu pas opgehaald als ze (bijna) vol zijn en/of op korte termijn vol dreigen te lopen. Deze manier van werken vermindert onnodige rijbewegingen en stopmomenten in de wijk. Dit draagt bij aan het leefbaarheidsniveau in Amsterdam, want door kilometers en dieselverbruik te verminderen wordt uitstoot van schadelijke stoffen teruggedrongen.
Chauffeurs, planners en teamleiders zijn actief betrokken geweest bij het ontwikkelen, testen en accepteren van het nieuwe systeem. Hierdoor is veel feedback teruggekomen met verzoeken om nieuwe functionaliteiten toe te voegen.
Ook is er veel aandacht voor gedegen training, opleiding en begeleiding van de chauffeurs en planners.

Voorspellen volle containers
Alle containers worden bij lediging gewogen, containers in gebieden waar het afvalaanbod erg onstuimig is worden voorzien van Enevo vulgraadmeters die de actuele vulgraad van containers kunnen doorgeven. Analyse van deze data en gebruik van het meldingensysteem laat trends zien waardoor ophaalmomenten worden geoptimaliseerd door voorstellen voor aanpassing van ritplanning en inzet van voertuigen en personeel.
Dit wordt mede ingezet om toekomstige routes te bepalen voor de ophaaldienst van grofvuil en bijplaatsingen van afval. Dat is een interessante uitdaging in een complexe en verdichtende stad als Amsterdam. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met veiligheid, door kwetsbare locaties zoals scholen en drukke weggedeelten op bepaalde tijden actief te vermijden.

Van test naar uitvoering
In de eerste helft van 2020 is met de technologie getest hoe de afvalinzameling met het dynamisch inzamelen eruit ziet. Dit is gedaan door middel van een praktijktest en een simulatietest. Beide testen verliepen erg positief.
Zo heeft Amsterdam bijvoorbeeld in praktijk kunnen constateren hoe de afvalstromen van papier, glas en restafval eruit zien bij gekozen voertuiginzet, hoeveel kilometers daar tegenover staan, wat de totale kosten zullen zijn én hoe planners, chauffeurs en teamleiders met de applicatie omgaan.
Met behulp van de simulatie module is Amsterdam in staat de inzet van voertuigen, mensen en middelen over de verschillende afvalfracties door de tijd heen te simuleren. Hierdoor worden de consequenties van keuzes voor aantallen en type voertuigen, de inzet van medewerkers en bijvoorbeeld de keuze voor overslaglocaties vooraf duidelijk.
Amsterdam voert de technologie gefaseerd en beheerst in door aanpassingen in de werkwijzen en (bedrijfs)processen. Aandacht voor én begeleiding van de medewerkers (chauffeurs, planners, teamleiders, etc.) staat hierbij centraal.

In oktober 2020 start in het eerste gebied in Amsterdam het dynamisch inzamelen en binnen 12 tot 18 maanden wordt in de hele stad, voor alle afvalstromen, dynamisch ingezameld.

Back To Top