Skip to content

Gemeente De Panne kiest voor wegende ondergrondse containers van TWS

Vorig jaar heeft gemeente De Panne aan de Belgische kust een aanbesteding uitgeschreven voor het leveren van 64 ondergrondse containers voor het gescheiden inzamelen van groen- en gekleurd glas-, PMD-, papier/karton en restafval.  Voor het restafval werd er een  toegangscontrole en een zuil gevraagd die tot op 100 gram nauwkeurig en geijkt het ingeworpen afval kan wegen. Een verdere complexiteit was dat deze zuil toegankelijk moest zijn voor zowel de eigen inwoners als voor de toeristische bezoeker.

TWS België heeft samen met haar partners Inovim en Villiger ingeschreven op deze aanbesteding. Inovim kan namelijk met hun product “Wastedrop” ervoor zorgen dat mensen met behulp van een handige app zich met de telefoon kunnen identificeren, maar ook direct kunnen betalen. Dit is dus zowel mogelijk voor de vaste inwoner, maar ook voor de kort verblijvende toerist.  TWS vertegenwoordigd Villiger in de Benelux en heeft al meerdere ondergrondse containers geplaatst in België.  De inschrijving van TWS werd als beste beoordeeld  en heeft de order gegund gekregen.

Op dit moment zijn we volop bezig met de levering en plaatsingen van de ondergrondse containers op diverse plaatsen in gemeente De Panne en elke week worden er straatjes van 5 ondergrondse containers geplaatst. Om het aantal transportbewegingen binnen de gemeente te verminderen, wordt iedere container eveneens met een Enevo vulgraad sensor uitgerust, waardoor de containers straks alleen nog maar geleegd worden als ze ook daadwerkelijk vol zitten. Het project is begin mei gestart en dient in september volledig uitgevoerd en opgeleverd te zijn.

Back To Top